logo
 • Kompleksowa obsługa
  budownictwa

  Slajd 1
 • Kompleksowa obsługa
  budownictwa

  Slajd 2
 • Kompleksowa obsługa
  budownictwa

  Slajd 3
 • Kompleksowa obsługa
  budownictwa

  Slajd 4
 • Kompleksowa obsługa
  budownictwa

  Slajd 5
 • Kompleksowa obsługa
  budownictwa

  Slajd 6
 • Kompleksowa obsługa
  budownictwa

  Slajd 7
 • Kompleksowa obsługa
  budownictwa

  Slajd 8
 • Kompleksowa obsługa
  budownictwa

  Slajd 9

NADZÓR


Zakres oferowanej usługi:

 • opracowanie koncepcji inwestycji - analiza wykonalności inwestycji pod względem technicznym i formalno prawnym,
 • fachowe doradztwo, konsultacje dla Inwestora,
 • przygotowanie i złożenie wymaganych dokumentów do wniosku o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jeśli, brak obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
 • reprezentowanie Inwestora przed organami administracyjnymi i osobami fizycznymi we wszelkich sprawach związanych uzyskiwaniem niezbędnych dokumentów, zaświadczeń, pozwoleń, decyzji,
 • dokonanie wyboru firmy i udział w negocjacjach umowy dla opracowania dokumentacji projektowej, • weryfikacja dokumentacji technicznej i kosztorysowej,
 • skompletowanie i złożenie wszystkich wymaganych dokumentów wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę,
 • przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy/wykonawców robót budowlanych,
 • przygotowanie projektu umowy i udział w negocjacjach treści umowy z wykonawcą robót budowlanych,
  (Umowa podpisywana bezpośrednio między Inwestorem a Wykonawcą robót budowlanych)
 • zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
 • przygotowanie i przekazanie wykonawcy terenu budowy wraz z kompletną dokumentacją,
 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • informowanie Inwestora o przebiegu i postępie inwestycji,
 • przeprowadzanie odbiorów i rozliczeń częściowych dla wykonawcy robót,
 • przygotowanie wymaganej dokumentacji do odbioru końcowego,
 • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
 • końcowe rozliczenie kosztów inwestycji,
 • obsługa okresu gwarancyjnego.


Jesteśmy elastyczni co do zakresu i formy oferowanej usługi, oraz otwarci na oczekiwania Inwestora.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.